Fukt i kjelleren fører til muggsopp

Fukt i kjelleren? Her er rådene!

Hva er den beste løsningen for å bli kvitt fukt i kjelleren! Drenering er kostbart, og gir ingen garanti for en tørr kjeller. Av og til må fuktproblemer løses med bruk av andre metoder.

All betong, teglstein og leca suger vann i kapillærene. Undertrykket i kjelleren gjør at vannet kommer opp i gulv og vegger. Årsaken er at det vil danne seg vann som fordamper og suges opp. For å kunne stoppe dette, trengs det energier som er sterkere enn kapillærkreftene.

Hvordan løses

fukt og vann i kjelleren

Undertrykket i kjelleren gjør at vannet kommer opp i gulv og vegger


Det finnes to forskjellige metoder som kan være aktuelle å bruke for å løse problemet med vannoppsug.

DryPol fuktfjernings-system gir varig fuktfjerning og kan benyttes i alle typer bygninger. Systemet opererer etter det elektrofysiske prinsippet og fjerner veggens sugeevne, samtidig som det forhindrer fukt i å trenge inn i veggen. Det er et trådløst system, som enkelt monteres med et par skruer.  

DryPol®-systemet er en trådløs enhet uten elektroder, som fungerer etter det elektro-fysiske prinsippet om osmose. I motsetning til tradisjonell elektro-osmose, sprer den et signal i murverket med elektromagnetiske radiobølger. Stimulering av molekylene av vann i kapillærer med en liten positiv ladning, fører til migrasjon av væsken i retning av grunnen under bygningen (bakken).

Enheten stopper ikke bare vanninntrengning i bygninger, men er også i stand til å tørke ut bygningen til verdier som tilsvarer godkjente konstruksjonsstandarder. Hele prosessen tar ikke mer enn 3 år, selv om de første synlige resultatene kan sees etter at DryPol®-systemenheten har vært i drift i rundt et år.

DryPol®-systemenheten fuktsikrer bygningen fra jordfuktighet både i deler av bygningen over bakken og i kjeller. Dessuten tørker denne teknologien ikke bare ut vegger, men også gulvene og fundamentene i bygningen – alt i alle retninger innenfor et område med en diameter på 30 meter eller 50 meter, avhengig av hvilken enhet som brukes. Enheten drives av en 18 V / 1.300 mA adapter fra det 230 V / 50 Hz elektriske strømnettet med en kraftinngang på 7–10 W og en effekt på opptil 5 W.

Garantien for drift og gratis service av enheten i 10 år. DryPol®-systemenheten har gyldig sertifikat for alle EU-land og er CE merket.

DryPol® sitt system for varig fuktfjerning har blitt anerkjent av fagfolk og brukere for sin høye kvalitet og lange levetid. Uttørkingseffekten og den lange levetiden gir et godt inneklima og en bedre livskvalitet. 

Elektro-osmose er et system som reverser fuktvandringen i konstruksjonene – fra konstruksjon og til grunnen utenfor bygget. Elektroder slisses inn i veggene og gjenstøpes, mens jordspyd bores gjennom konstruksjon og ut i grunn. Ved påsatt strøm, vil det gå en kontrollert vanntransport fra positiv elektroder til negativ. De positivt ladede ionene i vannet i murkonstruksjonen, drar med seg resten av vannet når de trekkes mot den negativt ladde grunnen utenfor muren. 

Det finnes også flere ulike behandlingsprodukter på markedet som benyttes for å løse fuktproblemer, men det er varierende hvor stort vanntrykk de kan motstå.

Controll Betongtett sin unike egenskap er at den trenger inn i betongen. Betongtett krystalliseres i porene som gjør at den tetter og forsterker betongen i hele betongens levetid. Betongtett skal være en god løsning for varig fuktsperre, så sant du ikke har store setningsskader i betongen.

Penetron brukes for permanent kapillær vanntetting, samtidig gir Penetron beskyttelse av betongen mot kjemisk påvirkning og nedbryting. Produktet tetter alle sprekker, kapillærer og porer inne i betongen, og holder betongen vanntett i hele betongens levetid. Produktet kan blandes inn som tilsetning i blandingen i ny betongstøp, eller kan påføres som slam på ny eller gammel betong.

Hvis det er grunnvann som lekker gjennom en kjellervegg eller et kjellergulv, må man først rengjøre området og mette det med vann. Deretter legger man på Penetron slam på innsiden av konstruksjonen. Ved hjelp av det lekkende vannet, kalsium i betongen og osmose, lages det tettende krystaller inne i alle sprekker og kapillærer med eller mot vanninntrengingen. 

For mer informasjon eller befaring, kontakt Cato Oddsett på tlf. 900 88 104 eller e-post cato@ateko.no