FUKT OG VANNINNTRENGING I BYGG

Vi løser de fleste fuktproblemer


Ateko er spesialister på fukt og vanninntrengning i alle typer bygg. Vi har over 40 års erfaring innen utbedring av fuktproblemer for private boliger, lagerlokaler, næringsbygg, borettslag og sameier. Vi benytter spesialprodukter som Controll Betongtett, Xypex og Penetron, samt det kostnadseffektive fuktfjerningssystemet DryPol®. Dette er løsninger som gir varige resultater uten store byggtekniske inngrep.

Hva kan vi bistå med?

Her er oversikt over våre tjenester

Fukt i kjeller

Fjern fukt i kjelleren med DryPol® fuktfjerningssystem. Teknologien erstatter manglende eller defekte fuktsperrer. Systemet stanser all fuktinntrengning i gulv, vegger og tak, samtidig som den tørker ut hele bygget. En effektiv, rimelig og sikker investering.

Fuktmåling i betong og mur

Fukt på fasaden

Vi utbedrer fuktproblemer og  vannskader på fasader, balkonger, betong, kjellere, garasjeanlegg, grunnmur, forstøtningsmurer etc. Rehabilitering og reparasjon av mur og betong etter vann og fuktskader, kan fort bli kostbart ved valg av feil løsninger.

Vi stopper Vanninntrenging i kjeller

Vanninntrenging

Spesialproduktene Controll Betongtett, Xypex og Penetron er svært effektive ved direkte vanninntrenging. I tillegg gir de en permanent løsning for fuktinntrenging i alle typer mur og betongkonstruksjoner som fasader, garasjeanlegg og kjellere .

Resultater etter fuktfjerningsstiltak i kjeller

Losninger-for-fukt-i-kjeller-og-naerings-lokaler-

Fukt i kjeller

Hva er årsaken til fuktproblemer

De vanligste årsakene er at grunnmuren tar opp vann fra grunnen, lekkasjer og vanninnsig fra utsiden som trenger inn i konstruksjon, eller at luftfuktigheten kondenserer på veggen.

Fukt-og-vannlekkasje-i-kjeller-kan-loses-pa-forskjellige-mater

Kartlegging

50% blir feilbehandlet

Det er derfor viktig å gjøre en grundig kartlegging av årsaken før man setter igang tiltak. Fukt og vanninntrengning fører ofte til store og omfattende skader på bygningen hvis de riktige tiltakene ikke blir utført i tide.

Fuktmaling-i-kjeller-fuktigheten-under-20

Tørr kjeller

Etter tiltak har kjelleren blitt tørr

Vi løser de fleste oppgaver der det forekommer fuktvandring. Arbeidet utføres med bruk av bla. Controll Betongtett, Xypex og Penetron. Vi anbefaler også fuktfjerningssystemet DryPol.

Har du problemer med fukt i kjelleren?

DryPol®Fuktjerniingssystem

Unngå dyre dreneringsløsninger og store unødvendige inngrep.

Med det trådløse og enkle fuktfjerningssystemet DryPol® kan du spare store kostnader. Den sender ut elektromagnetiske bølger i forskjellige frekvenser som hindrer fukt i å trenge inn, samtidig som den tørker ut bygningskonstruksjonen ved å presse fukt ut fra tak, gulv og vegger.