Fuktfjerning

DryPol® – fukt fjerning i bygg

Fjerning av fukt i kjeller, lagerlokaler, næringsbygg og boliger er en utfordring for mange. Det unike DryPol® fuktfjerningssystemet fjerner effektivt fukt i alle typer bygninger.

Den elektrofysiske enheten DryPol® er en effektiv og avansert teknologisk produkt innen elektronisk, kontaktfri tørking og gir en varig løsning for fuktfjerning i mur, betong og treverk.

DryPol® styres av en datamaskinprosessor. Enheten er svært effektiv og er sertifisert i henhold de de krav som stilles til ytelse og drift, inkludert sikkerhet ved bruk uten miljøskadelige strålinger. Enheten tørker ut kjeller, første etasje, samt øvrige etasjer og bygningsfundamenter til verdier som tilsvarer de godkjente bygge standardene i Norge. DryPol®-systemet er ekstremt godt egnet for uttørking og permanent fuktsikring av nye og gamle hus. Dette inkluderer også eldre bygninger, kulturelle og historiske monumenter med tanke på den ikke-ødeleggende teknologien den benytter.

Dette er et unikt og høyteknologisk Tsjekkisk produkt og et registrert varemerke.

Fuktfjerning i næringslokaler 2

DryPol®-systemet er en trådløs enhet uten elektroder, som fungerer etter det elektro-fysiske prinsippet om osmose. I motsetning til tradisjonell elektro-osmose, sprer den et signal i murverket med elektromagnetiske radiobølger. Stimulering av molekylene av vann i kapillærer med en liten positiv ladning, fører til migrasjon av væsken i retning av grunnen under bygningen (bakken).

Enheten stopper ikke bare vanninntrengning i bygninger, men er også i stand til å tørke ut bygningen til verdier som tilsvarer godkjente konstruksjonsstandarder. Hele prosessen tar ikke mer enn 3 år, selv om de første synlige resultatene kan sees etter at DryPol®-systemenheten har vært i drift i rundt et år.

DryPol®-systemenheten fuktsikrer bygningen fra jordfuktighet både i deler av bygningen over bakken og i kjeller. Dessuten tørker denne teknologien ikke bare ut vegger, men også gulvene og fundamentene i bygningen – alt i alle retninger innenfor et område med en diameter på 30 meter eller 50 meter, avhengig av hvilken enhet som brukes. Enheten drives av en 18 V / 1.300 mA adapter fra det 230 V / 50 Hz elektriske strømnettet med en kraftinngang på 7–10 W og en effekt på opptil 5 W.

Enhetens ytelse reagerer på vann i murverket – ikke hvilken byggematerialer bygningen er oppført av.

  • Enheten fungerer på alle tradisjonelle byggematerialer og kombinasjoner av byggematerialer.
  • Ved å bruke DryPol®-systemet får kunden et tørt hus uten muggsopp og allergener i minst 30 år.
  • 1 DryPol® systemenhet = 1 hele huset opp til et samlet areal på 900 m2, avhengig av bygningens art og omgivelser.
  • Forbruk av strøm utgjør rundt ca. kr 75,- pr. år i uavbrutt drift.

Garantien for drift og gratis service av enheten i 10 år. DryPol®-systemenheten har gyldig sertifikat for alle EU-land og er CE merket.

DryPol® sitt system for varig fuktfjerning har blitt anerkjent av fagfolk og brukere for sin høye kvalitet og lange levetid. Uttørkingseffekten og den lange levetiden gir et godt inneklima og en bedre livskvalitet. 

For mer informasjon eller befaring, kontakt Cato Oddsett på tlf. 900 88 104 eller e-post cato@ateko.no

                   Løsning på fuktproblemer