Vann i kjeller

Vannlekkasje i kjelleren

Vann i kjelleren!

Har du fått vann i kjelleren eller vanninntrengning i lokalene? Vannlekkasje i betong er et utbredt problem. Betongkonstruksjonen utvider seg, og trekker seg sammen med stigende og synkende temperaturer. Dette kan føre til riss og sprekker i betongen som fører til fuktinntrenging og vannlekkasjer. Lekkasjer kan også oppstå i støpeskjøtene når et konstruksjon støpes i …

Vann i kjelleren! Les mer »

Fukt i kjelleren fører til muggsopp

Fukt i kjelleren? Her er rådene! Hva er den beste løsningen for å bli kvitt fukt i kjelleren! Drenering er kostbart, og gir ingen garanti for en tørr kjeller. Av og til må fuktproblemer løses med bruk av andre metoder. All betong, teglstein og leca suger vann i kapillærene. Undertrykket i kjelleren gjør at vannet …

Les mer »