Vannlekkasje i kjelleren

Vann i kjelleren!

Har du fått vann i kjelleren eller vanninntrengning i lokalene? Vannlekkasje i betong er et utbredt problem. Betongkonstruksjonen utvider seg, og trekker seg sammen med stigende og synkende temperaturer. Dette kan føre til riss og sprekker i betongen som fører til fuktinntrenging og vannlekkasjer. Lekkasjer kan også oppstå i støpeskjøtene når et konstruksjon støpes i flere faser. Disse skjøtene er såkalte rissanvisere, hvor vannet trenger igjennom konstruksjonen. Sprekker kan også oppstå under betongens hydratiseringsprosess, dvs, når den stivner etter utstøping.

Årsaker til vanninnsig og problemer med fuktvandring kan være mange. Det kan være at grunnmuren tar opp vann fra jorda, lekkasjer og vanninnsig fra utsiden som siver inn i svake punkter i konstruksjon, kappilært oppsug fra grunnen, eller at luftfuktigheten kondenserer på veggen. Det er derfor viktig å gjøre en grundig kartlegging av årsaken før vi setter igang tiltak.

Hvordan løse vanninntrengning i kjeller og næringslokaler

Vannlekkasje i kjellerlokaler

Bruk av Controll Betongtett og Penetron gir gode resultater

Sporene etter vann og luft utgjør tilsammen mer enn 20% av betongens volum, det vil si at en femtedel av betongen er hulrom. Disse hulrommene er forbundet med hverandre i et nettverk, og til sammen utgjør de et effektivt «selvsugende” transportsystem for vann.  Betongens forsyning av vann er gjerne fra kondens, snøsmelting, slagregn eller vann mot grunnmur under terreng.

Kapillærsystemene i kjellervegger og kjellergulv har stor evne til å suge opp og transportere dette vannet. For å hindre kapillærsuget er det vanlig å legge et kapillærbrytende sjikt i form av grus, pukk, sand, isolasjon under og rundt bygningen. I mange tilfeller er ikke dette gjort i tilstrekkelig grad, eller feil utført.Vannet bringer med seg forurensning, sur nedbør, klor og syrer inn i betongen. Dette gjør at varighet, styrke og tetthet reduseres samtidig som det angriper armeringen.

Det finnes flere metoder for å utbedre vannlekkasjer og fuktskader i betongkonstruksjoner. Ved å bruke kjemisk injeksjon av en polyuretan i sprekkene vil dette gi en varig løsning på lekkasjene. Polyuretan reagerer kjemisk når det kommer i kontakt med vann. Væsken herder, og gir en permanent tetting slik at lekkasjene stopper.  Polyuretanet vi injiserer er også godkjent for bruk til tetting i drikkevannsreservoarer, og inneholder ingen helsefarlige tilsetningsstoffer. 

For mer informasjon eller befaring, kontakt Cato Oddsett på tlf. 900 88 104 eller e-post cato@ateko.no