Vannlekkasje i kjelleren

Vann i kjelleren!

Har du fått vann i kjelleren eller vanninntrengning i lokalene? Vannlekkasje i betong er et utbredt problem. Betongkonstruksjonen utvider seg, og trekker seg sammen med stigende og synkende temperaturer. Dette kan føre til riss og sprekker i betongen som fører til fuktinntrenging og vannlekkasjer. Lekkasjer kan også oppstå i støpeskjøtene når et konstruksjon støpes i …

Vann i kjelleren! Les mer »