Muggsopp fjerning

Muggsopp og fuktskader i bygg

Muggsopp er et resultat av dårlig ventilasjon, vannlekkasjer og fuktighet!

Muggsopp fjerning i kjeller

Sanering av kjeller og muggsopp fjerning bør utføres så raskt som mulig for å unngå store byggskader. Veksten av muggsopp og bakterier er ekstra høy der det er rått og fuktig. De vanligste stedene man finner muggsopp er i våtrom og i kjellere.

I tillegg trives husstøvmidd og lagermidd ekstra godt ved høy fuktighet. Aller best trives den ved temperatur på drøyt 20 grader og en relativ luftfuktighet på over 95 prosent.

Det lønner seg sjekke disse områdene jevnlig og sørge for god gjennomlufting. Ser du et grått, gult, svart eller grønt belegg, eller annen misfarging, er sjansen stor for at det er muggsopp.

 

Sanering av muggsopp i lokaler

Metoden er svært effektiv og brukt over hele verden. Fordelen er at små dråper legger seg over alt – på alle flater og inni alle kroker.
Fogging er giftfri, og dreper 99,9 % av muggsoppsporene.

Muggsopp fjerning og sanering av lokalene

Boligene som er mest utsatt for muggsopp, er gjerne hus eller leiligheter som er bygget over en fuktig kjeller, for eksempel en krypkjeller eller jordkjeller. Isolasjon og moderne membraner i nye bygninger bidrar til en viss grad med å minske risikoen for muggsopp, men det er heller ikke uvanlig med muggsopp i nye bygg. Statistikk viser at allerede ved ferdigstillelse har hver fjerde bolig fuktskader, og halvparten av norske boliger får en form for fuktskade i løpet av boligens levetid. 

Angrep av muggsopp er blant de vanligste byggskadene vi finner i norske hus. Det finnes ca. 1000 forskjellige muggsopparter i Norge. Enkelte av artene som er vanlig å finne i forbindelse med fuktskader, produserer mykotoksiner – soppgifter. De fleste muggsoppartene er normalt ikke farlige for friske personer, men blir vi utsatt for mye muggsopp over tid, kan det gi betydelige helseplager. De vanligste symptomene er luftveisinfeksjoner, astma, allergier, hodepine, tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Allergikere reagerer mer på muggsopp enn andre, selv om de ikke er allergiske mot selve muggsoppen. De kan også problemer med å oppholde seg i boliger som er eller har vært fuktskadet, også etter at alt materialet som var mugginfisert er fjernet. Årsaken er at veksten av mikroorganismene gir skadelige giftstoffer, såkalte toksiner, og at disse toksinene også har satt seg i andre materialer i boligen.

Hvis du har fått en muggsopp i boligen eller lokalene dine er det viktig at den utbedres raskt og på riktig måte, slik at du unngår eller reduserer de fysiske skadene på bygget,  samt unngår helsemessige plager og sykdommer.

Vi har over 40 års erfaring med utbedring av alle typer sopp og fuktproblemer samt tiltak som skal gi en god kost / nytte tiltak for våre kunder.

For ytterligere informasjon ta kontakt med oss nå for en uforpliktende samtale eller befaring. Tlf. 900 88 104 eller mail til cato@ateko.no

Hva kan vi bistå med?

Her er en oversikt våre tjenester!

Fukt og muggsopp problemer i kjelleren

Fuktfjerning

Har du problemer med fukt eller muggsopp i kjeller, på fasaden eller i andre type rom. Det effektive og miljøvennlige fuktfjerningssystemet  DryPol®  gir en varig løsning.

Problemer med Fukt på fasade? Ta kontakt for befaring

Fuktmåling

Vi kan utføre fuktmåling i forbindelse med befaring av fuktproblemer. Har du problemer med lukt, muggsopp eller kondens, bør du utføre en fuktmåling!

Fukt i kjeller -Tørr kjeller gir godt inneklima

Inneklima

Produkter og løsninger innen sanering, desinfisering og muggsoppfjerning. Luftrensere for fjerning av lukt, muggsopp, smittsomme bakterier og virus.