Fuktmåling i bygg

Vi utfører fuktmåling i alle typer bygg fra bolighus og bygårder til næringsbygg. Har du problemer med lukt, muggsopp eller kondens, bør du utføre en fuktmåling.

Hvorfor bør du utføre fuktmåling? Mange opplever fuktproblemer i kjellere og kjellerleiligheter. Ofte er det nesten umulig å oppbevare ting som klær og møbler på grunn av fukt og muggdannelser. Hele 86 prosent av landets 350.000 krypkjellere er i dårlig stand, og mer enn hver fjerde krypkjeller er så hardt angrepet av fukt, muggsopp og råte at de bør utbedres raskt.

Mistenker du fukt?

Fuktmåling

Fuktproblemer er hverken sunt for boligen eller inneklimaet. Selv om du ikke bruker rommene i kjelleren som oppholdsrom, er det viktig å sjekke at det står bra til under boligen. Dette kan du sjekke med å få utført en fuktmåling.

Undersøkelsesmetode av fuktinnhold i bygningskonstruksjoner utføres ved bruk av måleapparater som et Protiometer, eller mer avanserte måleapparater hvor det søkes i de aktuelle fuktområder og måler bestemt områder.

Målingene  i mur og betong gir relative verdier av fuktinnholdet på en skala fra 0 – 1000 ved bruk av fuktindikatoren.

Måling i trevirke gir en relativ prosentvis fuktinnhold på en skala fra 0 – 100% ved bruk av fuktindikatoren. Høyere verdier forteller om større eller økt fuktinnhold i de områdene som måles og mot referansefeltet som har normale fuktverdier. Resultatet av målingene er indikerte verdier og forteller oss noe om omfang og nødvendige tiltak som bør iverksettes.

Når bør du utføre en fuktmåling?

  • I boliger hvor det en eller flere av beboerne som har en eller flere av de symptomer som er relevante ved dårlig innemiljø forårsaket av muggsopp og bakterier. Dette kan være astma, allergier, hodepine.
  • I større bygninger og på arbeidsplasser som har mye fravær, symptomer som er relaterte til muggsopp og bakterier. Her bør det utredes om dette kan skyldes mikrobielle skader i bygningen.
  • Problemer med konsentrasjonsevner som øker i takt med lengden for oppholdet i bygningen. Dette kan være vanlige symptomer ved tilfeller av forurenset innemiljø.
  • Kjenner du lukt som minner om kjeller, jord eller som gamle hytter når du kommer inn i bygningen, kan dette være et tegn på problemer med fukt og muggsopp.