Ventibox Pro

Fjerning av lukt, virus og bakterier.

VentiBox Pro er en liten enhet som effektivt fjerner vond lukt, i tillegg til mikrobiologisk vekster som virus og bakterier på overflater. 

Dette er mulig ved å benytte den patenterte ActivePure – teknologien.

ActivePure består av en spesiell UV-pære og en fotokatalytisk enhet, som skaper en avansert oksideringsprosess bestående av vennlige oksidanter.


*Vitenskapelige forsøk viser at bruk av ActivePure i vesentlig grad reduserer smittsom og mikrobiologisk vekst på overflater. 

Dette er blant annet: E-coli (tarminfeksjon), Listeria monocytogenes (gule Stafylokokker), Pseudomonas (jord/vann-bakterier), flere arter basiller, Stachybotrys (svart muggsopp), Candida albicans (gjærsopp) og MRSA-resistente bakterier. Disse påstandene er ikke evaluert av Helsedepartementet. Produktene er ikke ment til å diagnostisere, behandle eller forhindre noen sykdommer.