Produkter

Produkter og løsninger innen utbedring av fukt, muggsopp, lukt, fjerning av virus og bakterier.

Vi har over 30 års erfaring innen utbedring av fuktproblemer i bygg. Vi har gode spesialprodukter og effektive løsninger for alt fra private boliger, næringsbygg, institusjoner til staller og fjøsdrift

Luftrensere som fjerner bakterier, virus, pollen, støv og lukt.

Høyteknologiske Luftrensere for fjerning av muggsopp, lukt, virus og bakterier. Vi leverer en totalløsning for et best mulig inneklima i boliger, næringsbygg, institusjoner, industri, landbruk, dyrehold m.m. Vårt produktspekter går fra å levere frisk luft via ventilasjonsanlegg, til frittstående luftsystemer som reduserer både støv, pollen, bakterier, virus, og lukt.

Det unike ved produktene er at det ikke brukes filtre for å fange opp forurensning, rensingen skjer filterløst. Luftsystemene har en revolusjonerende RCI-teknologi som er utviklet for romferd av NASA, og har vist seg å løse alle disse problemene ved hjelp av naturlige prosesser. Produktene er diskret, lager lite støy, og bruker 5 naturlige prosesser for å gjenskape utendørsluft på en trygg og bærekraftig måte. RCI systemet har også vist seg å være utrolig effektiv på å redusere mikroorganiske konsentrasjoner på overflater i vanskelige områder. Les mer