Biosan Desinfisering til dyr

kr 835,00

BioSan – Målrettet forebyggelse av sykdom og allergier

BioSan kan benyttes til alle husdyr. Riktig bruk av BioSan gir et tørrere og bedre innemiljø og reduserer effektivt smittefaren fra bakterier og virus. Produktet er fosfatfritt og PH-nøytralt, og ikke skadelig for hverken dyr eller mennesker. Det etser ikke, virker ikke uttørrende eller gir irritasjoner på pels eller hud, og støver minimalt.

BioSan absorberer fukt, og anbefales til bruk i fjøs og staller med høy luftfuktighet. Dette reduserer også utviklingen av smittsomme bakterier, som igjen gir en sunnere besetning. BioSan binder ammoniak og gir et bedre inneklima for både dyr og mennesker.

  • Hindrer infeksjoner i forbindelse med ruging av egg når BioSan brukes i bunn av rugekassene hos fjørfe.  BioSan binder svovelgassene i redet som frigis om redet blir vått, og er årsaken etseskader på føtter og buk. Fjerner blodsugende midd som kan spre smitte og gjøre dyrene slappe og anemiske. BioSan brukes også på steder der fjørfe tar sine støvbad.
  • Fjerner livsbetingelsene for E-Coli som forårsaker diarre hos kuer, griser, får og fjørfe.
  • Eliminerer jursopp på kuer og sauer fordi BioSan tar soppsporer.
  • I stall fjerner det bakterier og forhindrer sur stråle og porøse høver.
  • I melkebesetninger senker bruken av BioSan også også risikoen for, for høye celle tall målinger i melken, som er for stadiet til jurbetennelse.

BioSan blir brukt til alle typer husdyr uten unntagelse. Alle dyr tåler å spise BioSan fra 1. levedag.

Kategori:

BioSan spres enkelt ut med bruk av hånden eller med spade utover fjøs eller stallgulvet. Det er viktig å spre godt rundt de utsatte områdene som vannkilder og mattrau hvor bakteriene trives best.

1 kg BioSan rekker til 20 kvm og brukes med 3-4 dagers intervall. På de stedene hvor det er fuktproblemer eller sprekker i gulvet, anbefaler vi å øke hyppigheten og mengden. Det er ingen fare for overdosering.

BioSan leveres i sekker á 25 kg, som rekker til å sikre et fjøs på 500 m2.