Har du problemer med fukt, sopp, bakterier, fruktfluer, holdbarhet eller lukt?

Fjerning av bakterier, lukt, soppsporerI restauranter, matbutikker og andre steder hvor det produseres og oppbevares mat, er eksponeringen for bakterier, fruktfluer og luktproblemer større enn hos andre bransjer. Vi i Ateko leverer innovative og miljøvennlige løsninger for å kunne bistå bransjen med å løse disse utfordringene, samtidig som det er kostnadseffektivt.

Det brukes mange forskjellige løsninger til luft- og overflatebehandlinger, som stort sett er kjemiske. Få kombinerer kontinuerlig virkning og naturlige, miljøvennlige prosesser som våre unike produkter gjør.

Våre luftsystemer anvendes i store deler av verden. Bl.a. i lagringshaller, restauranter, kafeer, barer og dagligvarebutikker. Vi tilpasser produktene for å dekke kundens behov.

INDUCT serien bygges inn i eksisterende ventilasjonskanaler, og trenger minimalt med vedlikehold. De frittstående AP 1000 – 5000 gir enkel plug & play mulighet for små til store flater. RCI teknologi har vist seg å være mer effektiv enn bruk av kjemikalier eller andre rensemetoder, når det gjelder å redusere mikroorganismer. Et annet kretsløp anvender to typer ionisering, for å redusere luftbårne partikler.

Behovet for proaktiv rensing og luktreduksjon har aldri vært større enn nå, enten det gjelder partikkelfjerning for sensitiv teknologi, sporefrie overflater eller kontroll av mugg- og soppsporer. Effektiv ventilasjon og fjerning av patogener er viktig, ikke bare for mat og andre organiske produkter, men også i de fleste andre industrisektorer.

Vi i Ateko bistår med forskjellige tjenester og produkter for å løse disse utfordringene

  • Fjerner opptil 99,9% av overflate- og luftpatogener forårsaket av bakterier, virus og soppsporer.
  • Eliminere/redusere mikrobiologisk vekst og spredning.
  • Fjerning av matlukt, på søppelrom og i lokalene.
  • Sikre kvalitet i forhold til grenseverdier, som er stadig stigende.
  • Effektiv selv i miljøer med mye fett.
  • Forlenging av holdbarheten på frukt og grønt.
  • Løsninger på vann og fuktinntrengning.

ATP bakteriemåling
Med en Lumitester PD-30 måler vi bakterie mengden på utsatte områder. Målinger bør ligge på under 500 enheter. Målinger vil finne sted før og etter installasjon av VentiBox Mini eller Pro.

VentiBox Mini for konstant fjerning av bakterier og virus, mindre områder, opptil 25 kvm.
VentiBox Pro for konstant fjerning av bakterier og virus, større områder, opptil 500 kvm.

Soppindikator måling
Har du problemer med fukt eller sopp, utfører vi måling som indikerer mengden av sopp på overflater i et lokale med farger. Måling utføres både før og etter installasjon av AP 1000 – 5000.


AP 1000 for konstant anti sopp, lukt og støvbehandling, opptil 70 kvm
AP 3000 for konstant anti sopp, lukt og støvbehandling, opptil 280 kvm
AP 5000 for konstant anti sopp, lukt og støvbehandling, industriversjon opptil 500 kvm

Share