Effektiv fjerning av bakterier, lukt, fukt og soppsporer.

Det er forskjellige utfordringer våre kunder har utfra om de driver gartneri, gårdsdrift med fjørfe, griser, fe eller stall. Vi i Ateko leverer produkter og tjenester for fjerning av bakterier, virus, lukt, fukt, sopp og soppsporer.

  • Kontrollerer etylengassutslipp i lukkede miljøer.
  • Fjerner opptil 99,9% av overflate- og luft patogener.
  • Reduserer eller eliminerer muggsopp og andre skadelige bakterier og VOC.
  • Kan opptil doble holdbarheten til frukt og grønt NATURLIG.
  • Reduser lukt fra blant annet ammoniak i husdyrmiljøer, samt støvpartikler i luften.
  • Øker innemiljø og produktkvaliteten, med potensielt høyere fortjeneste.

Luftrensesystemer – Løs problemene med våre faste- eller bærbare produkter.

INDUCT serien er ofte bygget inn i eksisterende ventilasjonskanaler, er lite visuelt og trenger minimalt med vedlikehold. Luftrensesystemet kan fra små lager opp til store haller, stall, fjøs og veksthus. Hvert alternativ blir designet og beregnet til dine behov.

Du finner våre produkter hos blomsterdyrkere i Nederland, økologiske produsenter i Belgia, bønder i Russland, melkeprodusenter i Brasil, vinprodusenter- og fruktdyrkere i Spania og Nord-Amerika.  Uavhengige tester viser at våre luftsystemer miljøvennlige, energieffektive og at behandlet luft er 99,999% fri for skadelige mikroorganismer. Vi leverer luft som har sin naturlige ingrediens intakt.

Luftkvaliteten byr på flere utfordringer for bønder, mat- og drikke produsenter.

Friskhet: I blomster, frukt- og grønnsaksdyrking og foredling, er det viktig å opprettholde optimal friskhet i alle ledd, for å oppnå den beste lønnsomheten. I kontrollerte områder, der oppbygging av den naturlige modningsprosessen skjer, vil etylen dramatisk forkorte produktets levetid.
Renhet: Andre luftbårne forurensninger som muggsopp, kan angripe anlegg og biprodukter som vin og oljer, og påskynde aldring selv ved lave nivåer. Dette går blant annet ut over smak i produktene.
Sikkerhet: Mat og drikke produsenter, er godt kjent med å holde utbrudd fra bla. Listeria til E-coli bakterier under kontroll . Dette fører ofte til bruk av skjemmende kjemiske sprøyteprodukter og produksjonstans.
Forurensninger: Høyt nivå av ammoniakk i grise- og kyllingfjøs, kan redusere vekten av dyrene, og i tillegg skape infeksjoner.

Den revolusjonerende RCI teknologien skiller seg ut for sin evne til å redusere gass- og bakterietrusler proaktivt gjennom hele produksjonen. Den bruker 5 naturlige prosesser for å aktivt gjenskape uteluft på en trygg og bærekraftig måte. RCI har vist seg å være mer effektiv enn kjemiske eller lignende renseløsninger, for å redusere konsentrasjonen av mikroorganismer i luften og på overflater. Den bruker to typer ionisering for å redusere partikler. UV-lys og en katalysator. Dette for å skape vennlige hydrogen-baserte oksidanter.

Referanser:
La Neca i Spania– er en familiedrevet internasjonal eksportør av produkter som aubergine og squash. Denne produsenten må kontrollere nivået av mikrober og konsentrasjon av etylengass i sine lagerrom for ferske råvarer. Lagerrom på 170mᶟ, temperatur 9ºC, fuktighetskontroll og høy hygienestandard er typisk for bransjen. Her er en InDuct stasjon med RCI teknologi installert i lokalene med gode resultater i forhold til forrige løsning som ble brukt.

Utslipp av etylen redusert til 0.2 ppm (82% mindre enn nivået var ved hjelp av tidligere løsninger) i løpet av bare seks dager etter installasjon, som gir betydelig bedre levetid for produktene. Teknologien holder luften renset med nesten ikkemålbare nivåer av skadelige mikrober, som vil redusere sjansene for kryss forurensning, og tilbyr en betydelig kostnadsbesparelse for produsent.

Grisegård i Belgorod Russland – For å kontrollere ammoniakk oppbygging i et lukket rom på 3000mᶟ, spurte kunden om våre InDuct luftsystemer kunne gi en løsning på problemet. I denne sektoren, vil høyere nivåer av ammoniakk påvirke dyrs vektøkning, som kan reduseres med opp til 10% i løpet av lengre perioder med eksponering. Ved meget høye nivåer, er bakterier fra lungene også svekket og derfor er dyr mer utsatt for luftveissykdom. Vi installerte 4 InDuct 5000 modeller med RCI teknologi direkte inn i eksisterende ventilasjon- og varmesystem. Fra en start måling på 20 mg per kubikkmeter, hadde denne iløpet av 48 timer, sunket til 6 mg / mᶟ og etter 100 timer til 4 mg / mᶟ: Svært lave nivåer, som ikke er i stand til å påvirke vektøkning eller kvaliteten.

Share