Installasjon


Har du oppdaget fukt eller muggsopp i boligen? 

DryPol Fukfjerningssystem er et høyteknologisk og effektivt system.  Vi leverer direkte hjem til deg. Det er enkelt å installere systemet ved hjelp av 3 skruer og en stikkontakt. Etter installasjon begynner boligen å tørke opp og stanse fuktinntrengningen – etter 3 år har du GARANTI for tørt bygg. 

Etter mottak og oppakking av forsendelsen, kontrolleres følgende innhold:

 • 1 stk. DryPol® R30+/R50+. Påse at enheten er uten transport og øvrige visuelle skader
 • 2 stk. sidedeksler som monteres etter innfesting i vegg
 • 1 stk. pakke med 3 stk. skruer og plugger (Benytt Ø 8 mm murbor)
 • 1 stk. strømtilførsel med adapter
 • 1 stk. Hygrometer / Temperaturmåler apparat fra CO/TECH (beholdes)
 • 1 stk. fuktmåler apparat TROTEC BM40 (sendes i retur til Ateko AS)

Utstyr du trenger for montering på vegg: 

 • 1 stk. Vater, gjerne liten størrelse
 • 1 stk. merkepenn
 • 1 stk. murbor Ø 8 mm.
 • 1 stk. Bor-maskin med eller uten slag, som er egnet til  veggens beskaffenhet (mur/betong etc.)
 • 1 stk. skrujern
 • 1 stk. hammer for innsetting av plugg i vegg

Monteringen av DryPol® R30+/R50+:

Plasser enheten minimum 50 cm over gulvnivå eller ca. 50 cm under takflaten og minimum 50 cm fra alle hjørner. Merk et punkt først til øverste skruehull til enheten og bor hull Ø 8 mm like dypt som skruen/pluggen og slå pluggen inn i hullet til flukt med veggens overflate.  Skru inn skruen til det er ca. 1 cm igjen å skru.

Heng opp enheten i øverste feste på enheten, plasser vater på toppen av enheten, juster slik at enheten er i vater og merk med penn de 2 monteringshullene i enheten (en på hver side). Skyv enheten slik at den er skrå og fest (skru til) enheten til veggen slik at den blir hengende på skrå og de to punktene som er markert blir synlige, bor Ø 8 mm hull i veggen og sett inn pluggene slik at de er i flukt med veggens overflate.

Skru opp litt på den øverste skruen til enheten (noen omdreininger) slik at den kan justeres (skyves) tilbake over skruehullene slik at de blir synlige. Skru inn de to sidefestene gjennom enheten til veggen og skru til den øverste skruen slik at enheten sitter godt festet til underlaget (veggen).

Monter strømforsyningen med plugg-enden til enhetens underside og sett inn kontakten i en normal stikkontakt. Er det ingen stikkkontakt  i nærheten, kan du midlertidig bruke en skjøteledning, men det bør ikke være permanent løsning. Med en gang enheten blir tilført strøm, lyser det i displayet først rød lampe (LED lys) og enheten kalibrerer seg nå til sende elektromagnetiske bølger inn i konstruksjonen. Etter ferdig kalibrering skifter lampen fra rød farge til grønn/blå farge og forteller at den er i gang med fuktfjerning.

NB!! Enheten er forseglet og forseglingen må ikke brytes under noen omstendigheter, brytes forseglingen opphører all garanti for enheten, både som funksjon, drift og virkemåte.

Enheten har også en innebygd timeteller som ikke kan justeres på noen måte og vil fortelle oss om hvor mange timer enheten har vært i bruk fra oppstart/montering, vesentlig avvik ca. 1 uke fra montering/oppstart av enheten vil ikke garantien for resultatet virke.

Nødvendig vedlikehold, strømavbrudd (over lengre tid) varsles til Ateko AS via e-post eller telefon for registrering på hvor lenge avviket vil pågå.

Referansepunkter:

2 stk. målinger gjøres med tilsendte fuktmåler apparat TROTEC BM40 på de mest fuktige stedene på veggene, gulvene eller taket. Slå på fuktmåler apparatet, type TROTEC BM40 og påse at nivåinnstillingen står på B1 ( konstruksjon av teglstein/murpuss) eller B7 (betong) eventuelt andre konstruksjoner (se apparatets bakside).

Måleapparatet vil nå kalibrere seg opp og når den er klar til bruk står det i displayet et tall med prosenttegn % (LES MEDFØLGENDE BRUKERVEILEDNING NØYE!). Før fremre metallstykke på fuktmåler apparatet i ca. 90 graders vinkel som mulig inntil vegg/gulv/tak flaten og la apparatet lese av til endelig tallet blir stående i fuktmåler apparatet. Noter tallet som avleses (ett måletall med desimaler for hver måling) f.eks. 7.8% osv. og påfør dato og klokkeslett på medfølgende måleskjema-

Hygrometer / Temperaturmåler:

Slå på måleapparatet fra CO/TECH og la det stå på i ca. 1 time og les av og noter temperatur (celsius) og den relative fuktigheten (RH) i rommet på måleskjema.

LES MEDFØLGENDE BRUKERVEILEDNING NØYE!

Måleapparatet beholdes for neste måling som er ved installasjon, etter ca. 6 mnd. og ca. 18 mnd.

Retur:

Medfølgende måleskjema sendes i retur til Ateko AS via e-post eller som brev til Ateko AS, postboks 1906 Vika, 0124 Oslo.

Medfølgende fuktmåler apparat TROTEC BM40 sendes i retur til Ateko AS som f.eks. Norgespakke fra Posten til Ateko AS, postboks 1906 Vika, 0124 Oslo.

Fraktomkostninger betales av kjøper/bruker.

Har du noen spørsmål vedr. dette så er det bare å ta kontakt med oss på tlf. +47 900 88 104 eller send oss en e-post til post@ateko.no.