OMBRELLO® – fuktfjerning i bygg

Fjerning av fukt i gulv og vegger er en utfordring for mange. OMBRELLO® fuktfjerningssystem er utviklet og produsert i Sveits. Dette unike systemet gir varig fuktfjerning i alle typer bygninger.

Fukt i mur, kjeller, vegger, mugglukt og soppsporer, er et utbredt problem på boliger og næringsbygg i Norge. Hvert fjerde til femte hus i Norge sliter med fukt og soppangrep, som medfører permanent skade på bygningene. Hvis fuktinntrengningen ikke blir løst, fører dette til kortere tid mellom oppussingsperiodene og økte kostnader for å utbedre skadeomfanget.

Hva er OMBRELLO®  systemet?
Systemet opererer etter det elektrofysiske prinsippet og fjerner veggens sugeevne samtidig som det forhindrer fukten i å trenge inn i veggen. Det er et trådløst system, som enkelt monteres uten bruk av borr eller pigging i vegger, gulv eller tak. Systemet kan benyttes til sand, murstein, naturstein, betong, samt til treverk og andre naturlige materialer.

Ombrello Fuktfjerningssystem                            Fuktfjerningssystem som garanterer tørt bygg

Hva skjer etter montering av OMBRELLO® fuktfjerningssystem?
Teknologien erstatter manglende, defekte eller ikke-eksisterende fuktsperre og eliminerer oppstigende og sideveis gjennomtrengende fukt i stein, betong, murstein og trevegger osv. Kapillærvirkningen i mur og betong nøytraliseres. Dette betyr, at det fuktproblemet forsvinner ved at all fukt som er i tak og vegger går tilbake til jorden. Både vegger og gulv blir tørre og den opprinnelige isoleringsverdien kommer tilbake.

Årsaken til fuktproblemer: For eldre eller historiske bygninger, ligger årsaken oftest i en manglende fuktbarriere. Ved nyere bygningskonstruksjoner er årsaken defekt eller manglende fuktbarrierer.
Disse forholdene kan føre til oppstigende fukt i gulv, samt en gjennomtrengende fukt i sideveggene. Jordfuktigheten ved bygningskonstruksjoner i jord skyldes veggenes sugeevne.

Fukten beveger seg igjennom veggene og gjennom overfladisk fordampning, som fører til strukturelle skader. Dette ser du gjerne som misfarging i malingen eller pussen.

Slike skader omfatter saltutslag, avskalling, sand som forsvinner og skaper i ettertiden delvise hulrom under pussede overflater. Dette skyldes den fortsatte transport av salt fra jorden. Saltet vandrer i oppløst form i veggen og utkrystalliseres under fordampningsprosessen.

Kapillærstigende fukt i murverket:
Et manglende eller defekt fukt-kapillærbrytende lag, feks. en fuktsperre i de ytterste og mellomliggende vegger, fører til en kapillærstigende fukt i veggene. Utblomstringer skyldes at salt oppløst i vann i murverket, ved uttørkingen føres frem til overflaten, hvor de utskilles, når vannet fordamper. Dette fører til at sand ledes vekk, hvorpå det oppstår avskalling og veggen forfaller.

Vannoppløselig salt kan allerede ved murverkets oppførelse, ha vært i steinene (tilslaget) eller i mørtelen. Det kan også ha oppstatt i murverket ved påvirkning fra syreholdig regnvann eller på grunn av avsyring. I andre tilfeller kommer det fra bakken, når det mangler en fuktsperre mellom fundament og murverk. Ved store nedbørsmengder trenger vannet inn i murverket. Hvis mørtelen ikke har herdet tilstrekkelig, kan bindemiddelet bli utvasket fra mørtelen og avsatt på murverkets overflate. Dette vil du se som utblomstringer.

OMBRELLO® sitt unike fuktfjerningssystem kan installeres i gamle og nye bygninger med eller uten kjellere. I eneboliger, leiligheter, rekkehus, hytter, hoteller, skoler, kontorbygninger, lagerbygninger, garasjer, fabrikker, sivilforsvarets fasiliteter. Samt historiske bygninger og verneverdige bygninger som kirker, slott, gallerier og museer.

Systemet genererer ikke elektromagnetisk forurensing, den opererer miljøvennlig, økonomisk, økologisk og energieffektivt.

Systemet leveres til fire forskjellige bygningsstørrelser. Dette gir et produkt med en optimal rekkevidde avhengig av veggtetthet og omfanget av de områder som har blitt skadet.

Selve tørkingsprosessen er dokumentert i detaljert målingslogg filer. Dokumentasjonen lages ved å sette målepunkter og overvåke tørkingens fremskritt ved hjelp av to uavhengige, vitenskapelig anerkjente metoder for fuktighetsmålinger. Resultatene av våre loggfiler, benytter vi også som grunnlag for den tørrhetsgarantien vi gir våre kunder.

Etter den enkle installasjonen av OMBRELLO® fuktfjerningssystem er det to etterfølgende målinger. Den første utføres etter 6 måneder og den andre etter 18 måneder. OMBRELLO® er fullstendig lydløs og vedlikeholdsfritt, og det krever kun en 230-VAC (vanlig) stikkontakt.

OMBRELLO® sitt Fuktfjerningssystem og ytelse har blitt anerkjent av fagfolk og brukere for den høye kvalitet og lange levetiden. Uttørkingseffekten og den lange levetiden gir et godt inneklima og en langt høyere byggteknisk standard.

For mer informasjon eller gratis befaring, kontakt Cato Oddsett på tlf. 900 88 104 eller e-post cato@ateko.no

Share