Vi løser problemer med fukt i kjeller med bla. bruk av DryPol® fuktfjerningssystem

Det finnes mange løsninger for å fjerne problemer med fukt i kjellere. Årsaker til fuktproblemene kan være mange. De vanligste årsakene er at grunnmuren tar opp vann fra grunnen, lekkasjer og vanninnsig fra utsiden som trenger inn i konstruksjon, eller at luftfuktigheten kondenserer på veggen. 

Det er derfor viktig å gjøre en grundig kartlegging av årsaken før man setter igang tiltak. Fukt og vanninntrengning fører ofte til store og omfattende skader på bygningen hvis de riktige tiltakene ikke blir utført i tide. Fukt fører til saltutslag, flekker, malingsavskalling, vond lukt og muggsopp. Muggsopp kan også gi alvorlige helsemessige konsekvenser som astma, allergier, rennende øyer, luftveisinfeksjoner, slapphet og hodepine.

Vi løser de fleste oppgaver der det forekommer fuktvandring i betong, murverk og tre. Arbeidet utføreres med bruk av de anerkjente kvalitetsproduktene Controll Betongtett, Xypex og Penetron, der dette finnes å være en god løsning. I tillegg er fuktfjerningssystemet DryPol, en unik, miljøvennlige og enkel løsning som fjerner fukten i kjelleren for godt. DryPol enheten stanser all fuktinntrengning i gulv, vegger og tak, og tørker ut hele bygningen.

Unngå dyre dreneringsløsninger eller store kostnadsfulle inngrep!

Det trådløse og varige fuktfjerningssystemet DryPol er basert på elektromagnetiske prinsipper. De  sender ut elektromagnetiske bølger i forskjellige frekvenser som forhindrer fukten i å trenge inn, samtidig som den tørker ut kjelleren ved å presse fukt tilbake til grunnen og ut av vegger og gulv. 

Flere frekvensgeneratorer produserer de nødvendige svingninger i KHz og MHz. Disse sendes ut via en liten sender som kalles DryPol. Teknologien erstatter manglende eller defekte fuktsperrer. Kapillærvirkningen i mur og betong nøytraliseres. 

Lurer du på om du har et fuktproblem? Dette er ting du skal se etter – 

FuktsjekkSaltutslag finner du på mur og betongkonstruksjoner, grunnmur og kjellervegger. Det kan forveksles med muggsopp, men er et resultat av fuktinntrengning. Fukt transporterer vannløselige saltmineraler ut til overflaten hvor vannet fordamper, og saltet blir liggende igjen på overflaten. Saltet legger seg som små hvite flekker til store partier som dekker overflaten. Saltutslag har ingen direkte helserisiko, men det indikerer at du har et fuktproblem. Muren er som et trekkpapir og trekker fuktighet fra grunnen på utsiden.

Malingsavskalling på veggene. Da er det brukt en feil type maling som ikke puster. Mange kjellere har en blanding av murpuss, tegl, steinblokker og betongkonstruksjoner. Det er viktig at muren får puste og at det benyttes en diffusjonsåpen maling som slipper fuktigheten gjennom. Er det malt med akrylmaling og andre organiske malingssystemer, vil det forhindre vann i å fordampe fra overflaten. Dette forårsaker problemer som saltutslag, malingsavskalling og muggsopp.

Kjellerlukt og muggsopp vekster. Vanligvis er muggen lett å oppdage. Den viser seg som misfarging eller små flekker, ofte på veggene bak møbler, i hjørner eller på tekstiler. Muggen kan lukte vondt, gjerne med et jordaktig preg, men den kan også være luktfri. Hvis du ikke ser eller lukter muggen, men likevel opplever symptomer som hodepine, trøtthet, konsentrasjonsvansker eller irriterte øyne når du er hjemme, kan det hende at boligen har muggsopp i konstruksjonen, under gulvet eller inne i veggen osv.

Fuktfjerningssystemet hindrer oppstigende og gjennomgående fukt ved bruk av elektromagnetiske bølger som er ufarlige for mennesker, dyr og planter.

  • DryPol er kjent for sin høye kvalitet. Den eliminerer kilden som skaper fuktinntrengningen, istedenfor å skjule symptomene.
  • Installasjonen krever ingen kjemiske eller byggtekniske inngrep. Systemet kan benyttes til alle typer bygg uavhengig av byggemateriell og størrelse.
  • Løsningen er bærekraftig og miljøvennlig. Det er ingen fare for stråling. DryPol er svært energieffektiv med årlige strømkostnadene på ca. 60 kr.
  • Du får oppfølging gjennom hele prosessen, fra årsaksanalyse til ferdig uttørket bygg.
  • Garanti – Når DryPol er installert, gir vi en garanti for tørrlegging og et mer behagelig inneklima.

En effektiv, rimelig og sikker investering. DryPol sitt fuktfjerningssystem har blitt anerkjent av fagfolk og brukere for sin høye kvalitet og lang levetid.
For mer informasjon eller gratis befaring, kontakt Cato Oddsett på tlf. 900 88 104 eller e-post cato@ateko.no

.