Fukt i kjeller kan løses med Ombrello.  

En av de beste løsningene for varig fjerning av fukt i kjeller, er med bruk av OMBRELLO® fuktfjerningssystem. Enheten stanser all fuktinntrengning via gulv, vegger og tak.

Systemet for fjerning av fukt har en rekke med fordeler i forhold til andre løsninger på markedet.

 • Fuktfjerningssystemet har eksisert i mange år og er kjent for høy kvalitet. Den eliminerer kilden som skaper fuktinntrengningen, istedenfor å skjule symptomene.
 • OMBRELLO® kan benyttes til alle typer bygg uavhengig av byggemateriell og størrelse. Installasjonen krever ingen kjemiske eller byggtekniske inngrep.
 • Løsningen er bærekraftig og miljøvennlig. Det er ingen fare for stråling. OMBRELLO® er svært energieffektiv – de årlige strømkostnadene utgjør ca. 100 kr.
 • Du får oppfølging gjennom hele prosessen, fra årsaksanalyse til ferdig uttørket bygg. Vi garanterer at bygget blir helt tørt.

Fukt i kjeller fjernes med OMBRELLO fuktfjerningssystem

Uttørkingen med OMBRELLO® fuktfjerningssystem inneholder fem trinn:

 1. Kostnadsfri bygningsanalyse 
  Fuktproblemer kan skyldes en rekke forskjellige årsaker. Vi tilbyr deg en ikke-bindende og personlig konsultasjon, samt en befaring for å avdekke og om mulig finne ut årsaken til fuktvandringen. Vi tar en oppmåling av det skadede områder eller arealer.
 2. Detaljert tilbud 
  Vi bruker analysen og målingene til utarbeidelse av et detaljert tilbud tilpasset omfanget av fuktproblemet og type eiendom.
 3. Installasjon/montering
  Vi utfører installasjon av et tilpasset OMBRELLO® fuktfjerningssystem med riktig plassering av strategisk målepunkter. Installasjonen utføres uten bygningstekniske inngrep eller bruk av kjemikalier. Vi må kun ha tilgang til en 230-VAC stikkontakt (vanlig) i rimelig nærhet.
 4. Uttørking
  6 og 18 måneder etter installasjonen, kommer vi tilbake og foretar nye målinger, på de plasserte målepunktene. Dette gir en løpende oppsamling av data og dermed en protokollføring av fuktighetsinnhold og tilstand på gulv, tak og vegger.
 5. Garanti
  Når OMBRELLO® er installert, gir vi en garanti for tørrlegging og et mer behagelig inneklima. Skulle det oppstå at bygningen innenfor de angitte områder eller arealer ikke er tørt, og senest innen 3 år på de mest fuktige områdene, garanterer vi refusjon av kostnaden opptil 80% av investeringen.

En effektiv, rimelig og sikker investering

Vi tilbyr en effektiv metode, som er rimelig i innkjøp, samt en sikker investering mot oppstigende og sideveis fuktinntrenging i bygningskonstruksjonen.

For mer informasjon eller gratis befaring, kontakt Cato Oddsett på tlf. 900 88 104 eller e-post cato@ateko.no

Fukt i kjeller løses med Ombrello fuktfjerningssystem

 

 

Share