Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Effektiv, stillegående balansert ventilasjon med varmegjenvinning, egnet til enkeltrom. Soverom, stue, kontor fra 10 til 25 kvm. 

Ventilasjonssystemet er spesielt egnet ved rehabilitering og oppgradering av boliger og borettslag, fordi man unngår plasskrevende aggregater og kanaler. Vi tilbyr forskjellige modeller og løsninger utfra behov og funksjonalitet. 70-80% av varmen gjenvinnes og tilluften tempereres slik at man unngår kald trekk og får høy komfort. Produktene har moderne styring og kan installeres enkeltvis, parvis eller i serie. Balansert ventilasjon gir et sunt inneklima. Rommene tilføres ren, filtrert og frisk luft og forurenset luft fjernes.

Denne type ventilasjonsløsning har to enheter. Den ene trekker ut luft fra boligen, og den andre tilfører frisk uteluft. Hvert 70. sekund vendes luftretningen i begge enheter. Et passivt keramikkelement i ventilatoren akkumulerer varme fra utgående luftstrøm. Lagret varmeenergi i elementet tilbakeføres til friskluften som tilføres rommet når viften reverserer luftstrømmen. Ved å ha samme luftvolum inn som ut opprettholdes en trykkmessig balanse.

I en leilighet på 60 – 75 kvm vil to par ventilatorer dekke behovet for godt luftskifte. Ventilatorene plasseres i hver ende av leiligheten og en i hvert soverom. Ventilasjonsenhetene monteres i hull med 160 mm diameter i boligens yttervegger.

 

Modellen Roomie Dual WiFi gir balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. To vifter i romventilatoren sørger for kontinuerlig balansert tilluft og avtrekk. For å dekke større areal kan flere romventilatorer sammenkobles via integrert WiFi og styres med app. Dette gir en meget enkel installasjon og styring.

I varme perioder kan romventilatoren settes i ventilasjonsmodus som gir ventilasjon uten varmegjenvinning. Kan installeres i våtrom og har både filtervarsling, fuktsensor og justerbare timerfunksjoner. Ved aktivering av fuktsensor gir begge vifter avtrekk for raskest mulig fjerning av fukt. 

 

Dette er fordelene med bruk av våre løsninger for balansert ventilasjonsanlegg: 
  • Høy varmegjenvinningsgrad på 70 – 80%
  • Enkel montasje og vedlikehold uten bruk av spesialverktøy
  • Rimelig i innkjøp og med svært lave driftskostnader
  • Svært stillegående og tar lite plass på veggen.
  • Beskytter også mot mugg og soppdannelse
  • Reduserer støv og allergener i luften med pollenfiltre
  • Mulig individuell styring av enkeltrom eller grupper av rom
  • Danner ikke kuldebroer og gir et mer behagelig inneklima

For mer informasjon om våre løsninger eller gratis befaring ta kontakt med Cato Oddsett på tlf. 900 88 104 eller send mail til post@ateko.no

                        

Share