ATP Bakteriemåling

Hygienesjekk med bakteriemåling

Ta en hygienesjekk ved bruk av en ATP bakteriemåler for å kartlegge hvor rene overflatene er hos deg.  ATP-bakteriemåleren viser antall mikroorganismer.

ATP bakterie måler - hygienetestEn metode for å sjekke hygienen og påvise usynlig forurensning av mikroorganismer er måling av ATP, et molekyl som finnes i alle levende celler. Apparatet som måler ATP er svært enkle å bruke. På kort tid kommer det opp et tall som viser mengden av ATP på det området som blir testet. Mikroorganismer, også kalt mikrober, er mikroskopiske organismer. Det vil si selvstendige livsformer som man ikke kan se med det blotte øye. Dette er først og fremst en- og fåcellede organismer som bakterier, mykoplasmaer og protozoer, men også smittestoffer som virus.

Mikroorganismer som bakterier og virus kan være skadelige, og gjør deg og andre syke. På områder som er i direkte kontakt med mat, bør målingene ligge under 500. Alle andre steder bør ha målinger på under 1000.

Mange er ikke klar over at håndvesker er blant værstingene som smittekilder. I en bakterietest utført av NRK i 2014 hadde de ATP -verdier på over 9000. Til sammenligning hadde doskåla på McDonalds en ATP-måling på 1350.  NRKs testveske med en ATP-verdi på over 9000, blir dermed full av mikroorganismer i forhold til toalettskåla på restauranten. For å unngå smittefare bør vesker aldri plasseres på kjøkkenbenker eller andre steder hvor smittefaren er stor.

Det finnes noen lavdosevirus-og bakterier, der det skal svært lite til før du kan bli syk. Dette gjelder blant annet Norovirus, som gir smittsom omgangssyke om vinteren. Campylobacter og den såkalte hamburgerbakterien er typiske eksempler på lavdosebakterier.

Kontroll av renhold og fjerning av bakterier og virus. 

Vi utfører hygienekontroll med ATP-måleren og avdekker tilstanden og eventuelle problemområder. Til fjerning av bakterier og virus benytter vi blant annet desinfiseringsproduktet BioVir, som 0- stiller store områder effektivt og miljøvennlig. BioVir kan deretter benyttes til daglig renhold. For best effekt og reduksjon av smittefare anbefaler vi den unike luftrenseren AP1000 og AP3000. Denne fjerner smittefaren fra både luft og overflater. AP1000 og AP3000 egner seg til barnehager, restauranter,  kontorer, møtelokaler, treningsrom m.m. I tillegg har den en egen funksjon som fjerner sjenerende lukt.

For ytterligere informasjon ta kontakt med oss nå for en uforpliktende samtale eller kostnadsfri inspeksjon.
Tlf. 900 88 104 eller mail til post@ateko.no